Internet Segura IB
logo_govern
Menú

Avís legal

Aquest lloc web està creat i mantingut per l’Institut Balear de la Joventut, amb la col·laboració de les entitats que formen part del projecte Internet Segura IB.

Tota la informació inclosa en aquest web, com també el disseny, els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material que la integri, és propietat intel·lectual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o de les empreses i institucions propietàries de les marques que apareixen.