Internet Segura IB
logo_govern
Menú

El Consell d'Europa ha posat en marxa la campanya europea "No Hate Speech".

L'Instituto de la Juventud, Injuve, és l’organisme encarregat de desenvolupar la campanya a Espanya.

Campanya europea contra la intolerància a internet

Data: 12/12/2014


Amb ocasió de la celebració el 21 de març del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Discriminació Racial, el Consell d’Europa ha posat en marxa la campanya europea “No Hate Speech”, contra la intolerància a Internet.

A Espanya, l’Instituto de la Juventud, INJUVE, és l’organisme encarregat de desenvolupar aquesta campanya, i que contempla, entre altres actuacions, la creació d’un Comitè nacional que promogui territorialment la participació en ella, en el qual estaran representats organismes responsables de política de joventut, organitzacions juvenils, ONG socials, experts en Internet, investigadors, membres de la universitat, empreses, ONG, etc.

Per al desenvolupament de la Campanya, l’INJUVE compta amb la  col·laboració del Consejo de la Juventud de España (CJE) i de l’entitat Movimiento contra la Intolerancia, per la seva implicació i experiència en aquest tipus d’iniciatives.

Si t’interessa debatre i actuar en defensa dels drets humans i lluitar contra qualsevol forma d’intolerància a Internet, adhereix-te a aquesta campanya europea al nostre país.

Aquesta campanya està concebuda com una campanya per a tots. Organitzacions socials, organismes públics, associacions juvenils, centres educatius, centres d’informació juvenil, professionals que treballen amb joves, persones individuals joves o no joves, poden unir-se i actuar contra la intolerància o qualsevol forma de discriminació sobre les persones.

LA CAMPANYA

Sota el lema No Hate Speech on line (no al discurs d’odi a la Xarxa), el Consell d’Europa ha convocat aquesta Campanya que pretén mobilitzar als ciutadans, especialment als joves, per a que debatin, actuïn junts en defensa dels Drets Humans i lluitin contra qualsevol forma d’intolerància a Internet. A Espanya, la Campanya està sent impulsada per l’Instituto de la Juventud (INJUVE) com organisme de l’Administració General de l’Estat especialitzat en joventut i en la promoció de la participació juvenil.

Objectius generals:

  • Augmentar la consciència sobre les expressions de la intolerància i l’odi a Internet i sobre els riscos que aquestes comporten per a la democràcia.
  • Implicar els joves perquè lluitin pels Drets Humans (DDHH) a Internet i dotar-los de mitjans i coneixements.
  • Detectar els focus i formes del discurs de l’odi, el seu impacte i la seva percepció, per a tenir un coneixement mundial de la situació, i reduir els seus nivells d’acceptació.
  • Mobilitzar joves pels DDHH i formar-los per a que actuïn contra el racisme i la discriminació.
  • Donar suport i solidaritzar-se amb les persones i els grups objecte de l’expressió de la intolerància i odi en línia.
  • Motivar la participació de la joventut i la ciutadania en general.
  • Advocar per consensos sobre els instruments de la política europea per a combatre la incitació a la intolerància i l’odi a Internet.

La Campanya no pretén limitar la llibertat d’expressió a Internet, sinó lluitar contra la intolerància i la incitació a l’odi en línia en totes les seves formes, incloses les que més afecten als joves, com les diferents modalitats de ciberassetjament.

Estarà basada en l’ensenyament i difusió dels Drets Humans, la participació dels Joves i l’alfabetització digital.

Per a més informació: