Internet Segura IB
logo_govern
Menú

ControlaTIC.

Prevenció de l'addicció a les noves tecnologies.

ControlaTIC. Prevenció de l’addicció a les noves tecnologies.

Data: 21/01/2015


ControlaTIC és una campanya orientada a prevenir possibles conductes addictives a Internet. Dirigida a pares, educadors i joves, per tal de dotar-los d’eines i recursos útils que els permetin donar resposta al desenvolupament de possibles indicis addictius a Internet. Ha estat dissenyada i promoguda en col·laboració amb el Grup SIENA i el Centre de Seguretat a Internet PROTEGELES.

http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/campana/prevencion-adiccion-nuevas-tecnologias/default.jsp