Internet Segura IB
logo_govern
Menú

Política de Privacitat

1– Protecció de dades de caràcter personal

L’Institut Balear de la Joventut salvaguarda els drets dels seus usuaris en l’àmbit de la protecció de les seves dades complint estrictament la normativa aplicable i, en especial, el que es disposa en la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i disposicions complementàries. Totes les dades personals que l’usuari pugui facilitar seran tractats amb total confidencialitat. L’Institut Balear de la Joventut es compromet a adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i només seran empleats per a la finalitat per a la qual van ser facilitades. En especial i respecte al tractament de les dades de caràcter personal que es puguin recollir dels menors d’edat, es distingeixen els supòsits següents:

– Respecte als més grans de 14 anys, que disposin de la maduresa precisa per consentir per si mateixos el tractament de les seves dades personals i en aplicació de l’article 162.1 del Codi Civil, de la Resolució de data 3 de març del 1989 de la Direcció General de Registres i del Notariat, així com l’article 4.3 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor, no es requerirà el consentiment dels seus representants legals.

– Respecte als restants menors d’edat, al marge del consentiment del mateix menor, l’Institut Balear de la Joventut requerirà el consentiment exprés dels seus representants legals.

En el cas de què les dades personals obtingudes a través d’aquest lloc web fossin objecte de tractament, s’informarà oportunament dels drets que, en el seu cas, assisteixin a l’usuari, així com de la resta de les obligacions que corresponguin conforme a la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Així mateix l’Institut Balear de la Joventut adoptarà totes les mesures de seguretat necessàries i adequades conforme al previst al Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatizats que continguin dades de caràcter personal i establirà tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o sostracció de les dades que faciliti l’usuari.

En el cas de què les dades personals obtingudes a través d’aquest web siguin objecte de tractament, l’Institut Balear de la Joventut possibilitarà a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades. Aquests drets poden ser exercits per l’usuari, o qui ho representi, degudament acreditat, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a l’Institut Balear de la Joventut (Velòdrom Palma Arena. C/ de l’Uruguai, s/n 07010 Palma. Illes Balears), en un sobre amb referència Internet Segura IB contenint les dades d’identificació de l’usuari per a l’enviament de notificacions.

L’Institut Balear de la Joventut es compromet a no enviar comunicacions comercials a través del correu electrònic i mitjans equivalents. En qualsevol cas, si en algun moment ho fes, en compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es recollirà degudament el consentiment de l’usuari.

 

2– Ús de galetes

Les galetes són petits arxius de text que un lloc web transfereix al disc dur de l’ordinador de l’usuari que està navegant, per registrar informació sobre les seves visites a un web.

Les galetes faciliten la navegació pels webs, ja que emmagatzemen les preferències dels usuaris i permeten que els webs es vagin adaptant a les necessitats i interessos dels seus usuaris.

L’ús de galetes és completament inofensiu. Convé tenir en compte que:

– Les galetes utilitzades per aquest web no recullen dades personals de l’usuari.

– La majoria dels navegadors estan configurats per acceptar galetes, encara que l’usuari sempre té l’opció de reconfigurar el navegador per bloquejar-los completament o perquè l’avisi de la recepció d’aquests. No obstant, és possible que si es desactiva aquestes galetes no es puguin utilitzar algunes àrees del web i altres deixin de funcionar adequadament.

– El mètode per desactivar les galetes dependrà del navegador utilitzat. Pots trobar més informació a: http://www.allaboutcookies.org/es/