Internet Segura IB
logo_govern
Menú

Tallers

Gratuïts i adaptats al públic destinatari.

L’Institut Balear de la Joventut posa a la disposició dels professionals de l’educació i de l’atenció social diferents tallers que imparteix GRATUÏTAMENT personal qualificat.

Cada centre escolar, associació o professional POT TRIAR LA DATA, L’HORARI I EL LLOC mitjançant el formulari de reserva. La temàtica, els recursos i el nivell s’ajusten a l’edat i a la conveniència del públic destinatari.

Per a més informació sobre els tallers així com per a sol·licitar les inscripcions, vos podeu adreçar a tallers@ibjove.caib.es o bé al 971 78 45 50 o clica aquí

Per a alumnes de 3r i 4t de primària.

SEGURETAT A INTERNET 0

Taller en què es reflexiona sobre els perills d’Internet i els dispositius per accedir-hi. Al llarg del taller els alumnes generen una consciència sobre el tema i abstreuen conductes que els aporten seguretat.

Objectius d’aprenentatge

 • Ser conscients de la seva presència a Internet.
 • Saber situar-se davant l’ordinador de manera correcta i saludable.
 • Ser conscients dels perills d’Internet.
 • Ser capaços de detectar situacions de perill a Internet.
 • Ser capaços de reaccionar davant una situació de perill a Internet.

Metodologia: Mitjançant el diàleg entre el monitor i els alumnes, la discussió sobre vídeos, el joc i les dinàmiques educatives, provocam consciència en els infants sobre els perills que hi ha a Internet i la manera d’evitar-los.

Durada: Una hora.

Horari: Al matí de 8 a 15 hores amb possibilitat de desplaçament al centre educatiu que ho demani.

Nombre de places: Màxim 30.

Material: Ordinador, projector, Internet.

Professora: Ajo Monzó és psicòloga especialitzada en educació. Fa anys que investiga la relació de les TIC i els joves, els nadius digitals. És experta en pedagogia informacional, treball en xarxa i educació en la ciutadania digital, així com en aprenentatge electrònic (e-learning) i aprenentatge mixt (blended learning).

Per a alumnes de 5è i 6è de primària.

SEGURETAT A INTERNET 1

Taller en què es reflexiona sobre els perills d’Internet i els dispositius per accedir-hi. Al llarg del taller els alumnes generen una consciència sobre el tema i abstreuen conductes que els aporten seguretat.

Objectius d’aprenentatge

 • Ser conscients de la seva presència a Internet.
 • Saber situar-se davant l’ordinador de manera correcta i saludable.
 • Ser conscients dels perills d’Internet.
 • Ser capaços de tenir comportaments ètics adequats.
 • Ser capaços de detectar situacions de perill a Internet.
 • Ser capaços de reaccionar davant una situació de perill a Internet.

Metodologia:Mitjançant en equip, la discussió sobre vídeos, el joc i les dinàmiques educatives, provocam consciència en els infants sobre els perills que hi ha a Internet i la manera d’evitar-los.

Durada: Una hora.

Horari: Al matí de 8 a 15 hores amb possibilitat de desplaçament al centre educatiu que ho demani.

Nombre de places: Màxim 30.

Material: Ordinador, projector, Internet.

Professora: Ajo Monzó és psicòloga especialitzada en educació. Fa anys que investiga la relació de les TIC i els joves, els nadius digitals. És experta en pedagogia informacional, treball en xarxa i educació en la ciutadania digital, així com en aprenentatge electrònic (e-learning) i aprenentatge mixt (blended learning).

Per a alumnes de 1r i 2n d’ESO.

SEGURETAT A INTERNET 2

Taller en què es reflexiona sobre els perills d’Internet i els dispositius per accedir-hi. Al llarg del taller els alumnes generen una consciència sobre el tema i abstreuen conductes que els aporten seguretat.

Objectius d’aprenentatge

 • Ser conscients de la seva identitat digital.
 • Saber triar els llocs a Internet.
 • Ser conscients dels perills d’Internet.
 • Ser capaços de tenir comportaments ètics adequats.
 • Ser capaços de detectar situacions de perill a Internet.
 • Ser capaços de reaccionar davant una situació de perill a Internet.

Metodologia: Mitjançant en equip, la discussió sobre vídeos, el joc i les dinàmiques educatives, provocam consciència en els infants sobre els perills que hi ha a Internet i la manera d’evitar-los.

Durada: Una hora.

Horari: Al matí de 8 a 15 hores amb possibilitat de desplaçament al centre educatiu que ho demani.

Nombre de places: Màxim 30.

Material: Ordinador, projector, Internet.

Professora: Ajo Monzó és psicòloga especialitzada en educació. Fa anys que investiga la relació de les TIC i els joves, els nadius digitals. És experta en pedagogia informacional, treball en xarxa i educació en la ciutadania digital, així com en aprenentatge electrònic (e-learning) i aprenentatge mixt (blended learning).

Per a alumnes de 5è i 6è de primària.

SEGURETAT A INTERNET 3 - NAVEGUEM DE FORMA SEGURA

Objectius d’aprenentatge

 • Aprendre a reflexionar sobre els perills que es poden trobar quan juguen a Internet i es connecten als xats.
 • Aprendre a raonar sobre la repercussió de les seves accions a Internet.
 • Ser conscients de la “realitat digital” en què viuen.

Metodologia: Es basarà en dinàmiques alumnes-psicopedagog-mestre participatives i col·laboratives, a fi de crear coneixement i reflexions en els alumnes. És per això que els oferirem el paper de decisió sobre allò que pensen i creuen respecte de l’objecte del taller amb la intenció de crear la seva pròpia resposta, procés en el qual la seva experiència i l’àmbit o l’espai en què treballen esdevindran decisius.

Concretament, en aquest taller ens basarem en la creació d’escenes amb els mateixos alumnes organitzats per grups sobre un tema concret vinculat amb la seguretat a Internet (jocs, xats, consells, normes…).

Durada: Una hora.

Horari: Disponibilitat de 8 a 15 hores amb possibilitat de desplaçament al centre educatiu que ho demani.

Nombre de places: 25-30 alumnes màxim

Material: Ordinador, projector, Internet.

Professora: Ajo Monzó és psicòloga especialitzada en educació. Fa anys que investiga la relació de les TIC i els joves, els nadius digitals. És experta en pedagogia informacional, treball en xarxa i educació en la ciutadania digital, així com en aprenentatge electrònic (e-learning) i aprenentatge mixt (blended learning).

Per a alumnes de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat.

SEGURETAT A INTERNET 4 - SER UN BON CIUTADÀ DIGITAL

Taller en què es reflexiona sobre les actituds positives i les negatives respecte de la societat xarxa i sobre les qüestions que cal tenir en compte per promoure la seguretat.

Objectius d’aprenentatge

 • Ser conscients de la pròpia identitat digital i els seus elements.
 • Ser conscients dels perills d’Internet.
 • Reflexionar sobre els efectes de les seves accions a Internet.
 • Reflexionar sobre els efectes del ciberassetjament.

Metodologia: Mitjançant el treball en equip, la discussió sobre vídeos i les dinàmiques educatives, provocam consciència en els joves sobre els perills que hi ha a Internet i la manera d’evitar-los.

Durada: Una hora.

Horari: Al matí de 8 a 15 hores amb possibilitat de desplaçament al centre educatiu que ho demani.

Nombre de places: Màxim 30.

Material: Ordinador, projector, Internet.

Professora: Ajo Monzó és psicòloga especialitzada en educació. Fa anys que investiga la relació de les TIC i els joves, els nadius digitals. És experta en pedagogia informacional, treball en xarxa i educació en la ciutadania digital, així com en aprenentatge electrònic (e-learning) i aprenentatge mixt (blended learning).

Per a alumnes de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat.

SEGURETAT A INTERNET 5 - ESTÀS SEGUR DEL QUE FAS A INTERNET?

Taller en què es reflexiona sobre les actituds delictives i negatives respecte de la societat xarxa i sobre les qüestions que cal tenir en compte per promoure el comportament ètic i saber detectar i denunciar els delictes dels quals hom pot ser víctima.

Objectius d’aprenentatge

 • Ser conscients del significat de la paraula delicte i de les normes del comportament ètic (etiqueta).
 • Ser conscients dels perills d’Internet.
 • Reflexionar sobre els efectes de les seves accions a Internet i les conseqüències legals i emocionals.
 • Reflexionar sobre els efectes del ciberassetjament.

Metodologia: Mitjançant el treball en equip, la discussió sobre vídeos i les dinàmiques educatives, potenciam la consciència en els joves sobre els perills que hi ha a Internet i la manera d’evitar-los.

Durada: Una hora.

Horari: Al matí de 8 a 15 hores amb possibilitat de desplaçament al centre educatiu que ho demani.

Nombre de places: Màxim 30.

Material: Ordinador, projector, Internet.

Professora: Ajo Monzó és psicòloga especialitzada en educació. Fa anys que investiga la relació de les TIC i els joves, els nadius digitals. És experta en pedagogia informacional, treball en xarxa i educació en la ciutadania digital, així com en aprenentatge electrònic (e-learning) i aprenentatge mixt (blended learning).

Per a alumnes de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat.

SEGURETAT A INTERNET 6 - HABILITATS 2.0: HABILITATS INFORMACIONALS

Taller en què es reflexiona sobre les actituds delictives i negatives respecte de la societat xarxa i sobre les qüestions que cal tenir en compte per promoure el comportament ètic i saber detectar i denunciar els delictes dels quals hom pot ser víctima.

Objectius d’aprenentatge

 • Ser conscients del significat de la paraula delicte i de les normes del comportament ètic (etiqueta).
 • Ser conscients dels perills d’Internet.
 • Reflexionar sobre els efectes de les seves accions a Internet i les conseqüències legals i emocionals.
 • Reflexionar sobre els efectes del ciberassetjament.

Metodologia: Mitjançant el treball en equip, la discussió sobre vídeos i les dinàmiques educatives, potenciam la consciència en els joves sobre els perills que hi ha a Internet i la manera d’evitar-los.

Durada: Una hora.

Horari: Al matí de 8 a 15 hores amb possibilitat de desplaçament al centre educatiu que ho demani.

Nombre de places: Màxim 30.

Material: Ordinador, projector, Internet.

Professora: Ajo Monzó és psicòloga especialitzada en educació. Fa anys que investiga la relació de les TIC i els joves, els nadius digitals. És experta en pedagogia informacional, treball en xarxa i educació en la ciutadania digital, així com en aprenentatge electrònic (e-learning) i aprenentatge mixt (blended learning).

Per a alumnes de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat.

SEGURETAT A INTERNET 7 - HABILITATS 2.0: HABILITATS PER MANTENIR L’ATENCIÓ

Viure i conviure amb el món digital comporta unes habilitats que són importantíssimes per poder treure profit de les oportunitats que ens ofereix la xarxa i els dispositius associats. Els nadius digitals tenen tota un seguit de comportaments i estratègies que els fan més intuïtius a l’hora de treure profit de la xarxa, però s’han detectat una sèrie de mancances que cal tenir en compte. Una és la manca de comprensió lectora i una altra, el dèficit d’atenció.

En aquest taller treballarem i potenciarem el desenvolupament de les habilitats per mantenir l’atenció en el treball amb ordinadors.

Objectius d’aprenentatge

 • Ser conscients de les habilitats, multitasca.
 • Ser conscients de la pèrdua d’atenció mentre feim feina.
 • Saber treballar la informació d’una manera correcta i metòdica.
 • Saber avaluar les accions duites a terme.

Metodologia: Mitjançant el treball en equip, la tècnica del joc i el comentari de vídeos, els joves aprenen a parar atenció al procés de gestió de la informació.

Destinataris: Alumnes de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat.

Durada: Una hora.

Horari: Al matí de 8 a 15 hores amb possibilitat de desplaçament al centre educatiu que ho demani.

Nombre de places: Màxim 30.

Material: Ordinador, projector, Internet.

Professora: Ajo Monzó és psicòloga especialitzada en educació. Fa anys que investiga la relació de les TIC i els joves, els nadius digitals. És experta en pedagogia informacional, treball en xarxa i educació en la ciutadania digital, així com en aprenentatge electrònic (e-learning) i aprenentatge mixt (blended learning).

Per a alumnes de 5è i 6è de primària.

CIBERASSETJAMENT 1

Les tecnologies no són la causa de l’assetjament però, la seva naturalesa el fa més fàcil. Abans quan un al·lot o una al·lota patia assetjament a l’escola aquest s’acabava quan el nin arribava a casa; ara l’assetjament no té limitacions  d’espai ni temps gràcies a les tecnologies. Moltes vegades els nins i els joves no són conscients del mal que poden arribar a fer, per això aquest taller es basa en fer conscients i responsables als nins i joves sobre els seus actes i la qualitat de la convivència amb els altres, potenciant el respecte i l’empatia.  

Objectius d’aprenentatge

 • Saber diferenciar que és assetjament i que no ho és.
 • Ser conscients  sobre els efectes de les nostres accions a Internet i com poden afectar en els demés.
 • Ser capaços d’entendre el concepte de delicte i les seves conseqüències.
 • Ser conscients de la importància de demanar ajuda en  les situacions de ciberassetjament.
 • Ser capaços de sentir empatia amb la víctima.
 • Aprendre a ser assertius amb els assetjadors i solidaris amb les víctimes.
 • Entendre el dret a la diferència.

Metodologies: Mitjançant el treball en equip, debatre sobre vídeos visualitzats, foment de l’empatia i dinàmiques educatives provocant consciència en els joves sobre les situacions d’assetjament.

Durada: Una hora

Horari: Tots els matins de 8 a 15 h amb possibilitat de desplaçament al centre educatiu.

Nombre de places: Màxim 30.

Material: Ordinador, projector, Internet.

Professora: Ajo Monzó és psicòloga especialitzada en educació. Fa anys que investiga la relació de les TIC i els joves, els nadius digitals. És experta en pedagogia informacional, treball en xarxa i educació en la ciutadania digital, així com en aprenentatge electrònic (e-learning) i aprenentatge mixt (blended learning).

Per a alumnes de 1r i 2n de secundària.

CIBERASSETJAMENT 2

Les tecnologies no són la causa de l’assetjament però, la seva naturalesa el fa més fàcil. Abans quan un al·lot o una al·lota patia assetjament a l’escola aquest s’acabava quan el nin arribava a casa; ara l’assetjament no té limitacions  d’espai ni temps gràcies a les tecnologies. Moltes vegades els nins i els joves no són conscients del mal que poden arribar a fer, per això aquest taller es basa en fer conscients i responsables als nins i joves sobre els seus actes i la qualitat de la convivència amb els altres, potenciant el respecte i l’empatia.  

Objectius d’aprenentatge

 • Saber diferenciar que és assetjament i que no ho és.
 • Ser conscients  sobre els efectes de les nostres accions a Internet i com poden afectar en els demés.
 • Ser capaços d’entendre el concepte de delicte i les seves conseqüències.
 • Ser conscients de la importància de demanar ajuda en  les situacions de ciberassetjament.
 • Ser capaços de sentir empatia amb la víctima.
 • Aprendre a ser assertius amb els assetjadors i solidaris amb les víctimes.
 • Entendre el dret a la diferència.

Metodologies: Mitjançant el treball en equip, debatre sobre vídeos visualitzats, foment de l’empatia i dinàmiques educatives provocant consciència en els joves sobre les situacions d’assetjament.

Durada: Una hora

Horari: Tots els matins de 8 a 15 h amb possibilitat de desplaçament al centre educatiu.

Nombre de places: Màxim 30.

Material: Ordinador, projector, Internet.

Professora: Ajo Monzó és psicòloga especialitzada en educació. Fa anys que investiga la relació de les TIC i els joves, els nadius digitals. És experta en pedagogia informacional, treball en xarxa i educació en la ciutadania digital, així com en aprenentatge electrònic (e-learning) i aprenentatge mixt (blended learning).